ěkoteologiske tekster 

 

 

- Lynn White jr. ( oversatt til norsk av Sigurd Tvermyr- 1971 PDF.)

- Lynn White jr. ( Engelsk)