NABU

NABU er et nettverk for forskere og andre som jobber i universitets og høyskolesektoren


Nettverket ble startet av 90 forskere fra hele Norge som var samlet i Oslo 6. desember 2019.




Formålet til nettverket er å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn, gjennom 


a. Styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning 


b. Styrke bærekraftperspektiver i utdannings-sektoren


c. Være en arena for forskning- og erfaringsbasert kunnskaps¨-utveksling


d. Fremme samarbeid mellom forskere og utdannere, primært innenfor høyere utdanning



Styret som ble valgt på oppstartsmøtet


Fra venstre:

Ole Andreas Kvamme, Marianne Presthus Heggen, 

Biljana Culibrk Fredriksen (nestleder)  Jørgen Klein, Robert Didham,

Tom Sverre Tomren (leder)  ,Thale Stalenget ( sekretær).


Bente Knippa Vestad ( borte da bildet ble tatt)

NABU: Nasjonalt forsker-nettverk for bærekraft og utdanning

CONTACT DETAILS


Votlaveien 26, Haus, Norway


tstomren@gmail.com


Tel: 004790049696

Copyright @ All Rights Reserved